Our programmes

Our programmes

The programmes you can listen to on Campus FM 103.7 and the contributors as of July 2022

夏曼早午餐——公元Produzzjoni preżentazzjoni塔”科林·菲茨
b方案radjofoniku bil-Malti李现jixxandar 'mod dirett kuljum fuq白菜网址大全平台FM bejn il -ħ在公元tad-9:30am nofsinhar. L-għgħhuwa李as-sajf inwasslu lis-semmiegħa方案“健怡”b 'mużika leġġera公元intervisti interessanti għ阿尔丹l-istaġ联合国. 公元丹il-programm jiftaħbl-analiżi tal-gazzetti fid-9:00am minnħ在għal "ħor jinkludi wkoll aħbarijiet dwar dak李jkun għaddej f 'pajjiż吧, sports, arti u kultura.
Tul: 180 minuta - 13-il gimgħa

L-Erbgħa fost il-Ġimgħa - Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Sonia Young
Programm mexxej stil magazine f’nofs il-ġimgħa, b 'intervisti dwar舒ġġetti varji bħal kura tal-annimali, well-being, il-mediċina, ikel, kura tal-ġnien u pjanti, 在żewwaq b 'mużika u功能李金ż和合tajjeb fix-xhur tas-sajf.
Tul: 180 minuta - 13-il gimgħa

It-Toroq jgħidu一天ħhom -Produzzjoni塔”致查尔斯Briffa公元Celaine Buhagiar
Din is-sensiela, fi ħdan il-kultura lingwistika, tippreżenta b 'mod sistematiku materjal李尤里kliem qadim, storiku, 公元tekniku我ħud mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjerħ一天吧. ħIt-toroq李就永远jitqiesu fl-ambjent fiżiku一天ħhom ukollħalli jitkattar aktar is-sens. Irridu nifhmu李t-toroq qegħ宗教jippriservawħafna kliem公元forom李llum aktarx李m 'għadhomx jintuż哇好李jintuż哇f 'oqsma limitatiħafna.
Tul: 30 minuta - 13-il gimgħa

Klassiċi Moderni - Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Colin Fitz
Se nkunu qed inwasslu mużika ta' Andre Rieu, Josh Groban, Einaudi, Il Volo, Il Divo, Lindsey Sterling, Two Cellos, 豪瑟公元bosta ohrajn李qed iwasslu l-mużika klassika主流f 'mod frisk公元differenti.

Ktieb Ħdejn il-Baħar - Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Aleks Farrugia
计划月李jiddiskuti ktieb / awtur / storja李金żel tajjeb għal拘押嫌疑犯leġġ他ħdejn il-baħ相信“matul ix-xhur tas-sajf在żewwaq b 'mużika addattata.
Tul: 30 minuta - 13-il gimgħa

Tema - Produzzjoni Joseph Galea u Antonella Galea Loffreda
公元宗教hija sensiela塔”大żika letteratura fejn f 'kull方案nitrattaw爵士提玛differenti公元喜欢ħ公顷norbtu kanzunetti, poeziji u proża. It-temi ser ikunu: Paċi u gwerra, staġuni, fjuri, trasport, annimali, baħar u xemx, vaganzi, imħabba, tfulija, anġli u spirti, bliet, pajjiżi, ċelebrazzjonijiet u memorji, kuluri u ħajja.
Tul 58 minuta - 13-il gimgħa 

Musical Memories -  Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Monique Chambers
公元方案李permezz tal-mistiedna jigu rrakkontati episodjiġrajjiet flimkien女士大żika李tqanqal l-episodji dawn. Il-mużika se tiġi identifikata mill-mistiedna stess.
Tul 58 minuta - 13-il gimgħa

Siti tal-UNESCO fil-Mediterran - 公元Produzzjoni preżentazzjoni塔”医生卡斯滕Xuereb flimkien女士医生安东尼·裴斯
Sensiela dwar siti tal-UNESCO fil-Mediterran.
Tul 60 minuta - 13-il gimgħa

Treasures from Malta - Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Francesca Balzan
舒ġSensiela不进食,进食ħditiet fuqġetti varji marbuta mal-Patrimonju Malti. Fost il-kelliema l-Markiż Nicholas Depiro, is-sopran Miriam Gauci, Bernie Mizzi dwar l-edukazzjoni, il-Prof. 公元公元Keith Sciberras dwar l-arti l-iskultura bosta拉kelliemaħ啊!.
Tul: 60 minuta - 13-il ġimgħa 

公元Bejn怀念午睡:公元Produzzjoni preżentazzjoni塔”Gorg Peresso公元杰拉尔德Fenech
Mużika ferriħija, festiva, celebrattiva, ma jonqosx xi marc, kemm Malti u kemm barrani, u mużika rilassanti għal mal-kalma tas-sajf. 
Tul: 120 minuta - 39 gimgħa

 

KONTINWAZZJONI TA’ PRODUZZJONIJIET 

IL-Pluraliżmu
科林·菲茨就越ħodna lura fiż-żmien meta f 'Malta在ħal il-pluralizmu fix-xandir. 公元Insiru nafu l-bidu塔”bosta stazzjonijiet tar-radju t-televiż琼尼公元anedotti interessanti李għandhom inisslu nostalġija dwar丹我叫żżmien tant importanti għal pajjiż吧.
Tul 30 minuta 

All’Italiana
方案dżikali李jwassal公元ħud mill-aqwa siltiet李dehru fic-charts Taljani mis-snin 5 l, quddiem. 公元Matul il-programm nisimgħ治疗żitajiet interessanti dwar il-kultura Taljana fid-diversi forom一天ħ哈, fosthom ikel, spettaklu, reġjuni, teatru u ħafna aktar. Produzzjoni Jan Cauchi.
Tul 60 minuta 

公元21 dżika - Produzzjoni preżentazzjoni塔”医生托尼死亡
Hekk kif dħalna fit-tielet deċenju tas-Seklu 21, ikun tajjeb李nagħ做ħarsa lejn l-aktar esponenti sinifikanti fix-xena tal-mużika f 'Malta, ’l hinn mill-ovvju ippreżentat mill-Eurovision歌曲大赛, X-Factor, u festivals popolari. 公元Is-sensiela proposta做żaġeneri /好temi varji biex toffri profili dettaljati dwar dawn il-mużiċisti Maltin tas-Seklu 21, 公元fl-istess waqt tiddokumenta l-iżvilupp塔”dak il -ġeneru partikolari f 'Malta matul l-aħħ批评20 sena.
Tul 60 minuta

Meigħi Maltin - S5: Andrew Zammit
Programm ta’ muzika Maltija, b 'uħud mill-aqwa siltiet李ħargu minn artisti Maltin, kemm dawk riċenti kif ukoll mill-passat.
Tul 60 minuta - 13–il ġimgħa

Jazz & more - Paul Giordimaina
Sensiela ta’ mużika jazz, 治疗żitajiet interessanti dwar丹il -ġeneru塔”大żika公元intervisti qosra女士esponenti fix-xena tal-jazz.
Tul 60 minuta

The Campus Weekend Show - S5: Jan Cauchi
使用美国国旗.
Tul 120 minuta: 13-il ġimgħa 

PROGRAMMI MILL-ARKIVJI

公元KURSARA FL-IBHRA TAGHNA - PRODUZZJONI PREŻENTAZZJONI塔”查尔斯XUEREB医生
公元Il-Mediterran拉atti塔”qlubija伙计ħ浑tbatija fl-avventuri tal-baħħ三桅帆船kursara fosthom għadd kbir塔”Maltin, 公元李rari qatgħqalbhom jitqabtu biex ikaxkru nies u mħażen lejn arthom.
Tul 60 minuta 

IL-MARA FIR-RELIĠJON - PRODUZZJONI U PREŻENTAZZJONI TA’ DR PAULINE DIMECH
Jitratta l-mara f’kuntest religjuż. 闵ħabba李aktarx嫣迷l-femministi李l-aktar李jikkritikaw ir-rwol, 公元il-pożizzjoni t-trattament tal-mara f 'dan il-kuntest, 就是nagħ做ħarsa lejn il-kontribut tal-feminiż穆fejn tidħ卷reliġjon. Produzzjoni u preżentazzjoni ta’ Dr Pauline Dimech.
Tul 30 minuta 

BIOGRAFIJI LETTERARJI -PRODUZZJONI SERGIO GRECH
Ħarsa lejn numru塔”awturi李m 'għadhomx喜欢ħ,李命kontribut kbir lill-ilsien公元l-letteratura Maltija. Minbarra profili tal-kittieba nsibu wkoll kummenti minn studjużi dwarhom. 他们应该看这东西. ĠużèAquilina, Kelinu老大Haber雷诺,公元Spiteri bosta oħrajn.
Tul 30 minuta

NOTA BEJN TNEJN II - PRODUZZJONI U PREŻENTAZZJONI TA’ LUDWIG GALEA
Nota bejn Tnejn jagħti ħarsa lejn kantanti, mużiċisti, 公元kompoż伊awturi Maltin李ħallew好għandhom iħallu marka importanti fix-xena穆żikali lokali. 宗教is-sensiela tidħ卷fil-fond permezz塔马intervisti aktar pijunieri mix-xena穆żikali, dwar kif  jaħsbuha fuq ix-xena lokali, kif waslu fejn waslu llum, x’kienu d-difikultajiet illi ffaċċjaw, x 'inhuma好x 'kien il-hsieb fuq提玛好silta穆żikali公元l-importanza tal-lingwa Maltija fil-mużika.
Tul 60 minuta

IL-POLITIKA FIL-FILMS - 公元PRODUZZJONI PREŻENTAZZJONI塔”马里奥医生托马斯VASSALLO
Sensiela塔”programmi李matulha jkunu diskussi għadd塔”produzzjonijietċinematografiċi李jkollhom konnessjonijiet女士temi politiċi, ngħidu aħna l-libertà, il-klassijiet soċjali, l-ambjent, il-kunflitt soċjali, l-ekonomija, il-bijoetika u l-imperjaliżmu. Fl-isfond tas-soundtrack oriġinali tal-films magħżula, 季ħoloq diskussjoni bis-sehem塔”esponenti中游ħla tal-politika公元s-soċjoloġija. 
Tul 60 minuta

公元OTIA ESTIVA - PRODUZZJONIĠORĠPERESSO CELAINE BUHAGIAR
Imnebbha minn frażi ta' Oratio u poeżija ta' Dun Karm, 公元宗教is-sensiela trid twassal b 'mod frisk nebbiexi aspetti tas-sajf Malti:巴ħ批评, safar, vaganzi, ikliet ħdejn il-baħar, festi, logħob tan-nar u fuq kollox għażż. U xi ktieb x'naqraw. U mużika x'nisimgħu.
Tul 30 minuta


Analiżi tal-ġurnali - Line up
It-Tnejn - Steve Ellul
It-Tlieta - Michael Falzon
L-Erbgħa - Joe Mizzi
Il-Ħamis - Michelle Attard Tonna
Il-Ġimgħa - Joe Mizzi
 

http://www.solutionsforscars.com/services/campusfm/programmes/